گارانتی محصولات

گارانتی محصولات آرتمن بمدت 3 سال از تاریخ تولیدِ مندرج بر روی کارت گارانتی است. در صورت فقدان کارت گارانتی، لیبل QR کد زیر صندلی و همچنین فاکتور رسمی خرید از نمایندگی های فروش آرتمن با قید تاریخ خرید محصول، معتبر خواهد بود.

خدمات پس از فروش آرتمن در محل مشتری انجام می شود. اگر ایراد محصول قابل حل در محل مشتری نبود، محصول به کارخانه آرتمن انتقال داده میشود و پس از رفع ایراد مجدد برای مشتری ارسال می گردد.

مواردی که شامل گارانتی نیست، به شرح ذیل می باشد:

  • صندلیِ فاقد کارت گارانتی یا فاقد شماره سریال ساخت

  • استفاده ناصحیح از محصول، مانند استفاده در سطوح ناصاف، استفاده در فضای باز یا خیلی مرطوب، خم کردن یا شکستن بخشهای مختلف محصول، بر اثر اعمال فشار بیش از حد

  • مشکلات ایجاد شده در روکش محصول، از جمله پارگی، سوختگی، لک شدن، چرک شدن، قرار گرفتن در معرض نور شدید آفتاب، رنگ گرفتگی ناشی از تماس با پارچه های رنگی، استفاده از مواد شیمیایی و چین خوردگی های طبیعی در چرم

  • انجام تعمیرات توسط افراد متفرقه، غیر از مسئول خدمات پس از فروش آرتمن

  • صدمات ناشی از حمل و نقل یا ضرب خوردگی و آسیب دیدگی محصول

  • استفاده کاربر و یا قرار گیری زیرِ بار با وزن بیش از 110 کیلوگرم، بعلت بالابردنِ احتمالِ شکستگیِ قطعات

حوزه جغرافیایی ارائه خدمات پس از فروش

  • حوزه جغرافیایی ارائه خدمات پس از فروش حضوری شرکت آرتمن، در شهر تهران می باشد.

  • در شهرستانها با مراجعه به نمایندگی های فروش محصولات آرتمن یا تماس با دفتر مرکزی، جهت انجام خدمات، هماهنگی لازم را به عمل آورید.

  • آرتمن آماده ارائه خدمات بازدیدکلی بصورت رایگان و رفع ایرادات محصولات آرتمن، به سازمانها و شرکتها می باشد.