Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

کسب لوح و تندیس زرین در رسته صندلی اداری در سال 1395

کسب لوح و تندیس زرین در رسته صندلی اداری در سال 1395

آرتمن در دیماه سال 1395 در ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری HOFEX2017، موفق شد لوح و تندیس زرین برترین صندلی اداری را کسب نماید. این جایزه برای صندلی اداری با کد DCE بوده است.