SU FAMILY

SUB، محصولی دکوراتیو بوده و جهت اماکنی نظیر آتلیه های عکاسی، طراحی و . . . مناسب می باشد. این محصول برای استفاده های کوتاه مدت، کاربرد دارد. تا زاویه 40 درجه، کج شده و قابلیت بازگشت خودکار به حالت اولیه (عمود بر سطح افق) را دارا می باشد. وزن قابل تحمل توسط SUB، حداکثر 120 کیلوگرم می باشد.