CODE: DLP-K62

صندلی کودک

دارای مکانیزم تیلت

دارای جک 12 سانتی متری

دارای دسته و پنج پر کروم

روکش دسته ها انتگرال

استفاده از روکش های کارتونی موجود در کالیته آرتمن

مناسب برای کودکان و نوجوانان

قیمت : 0 ریال