Code: DCC

صندلی کنفرانسی

دارای پایه کنفرانسی و فریم پشتی کروم

روکش دسته ها انتگرال

 

گروه زیادی از مردم بیشتر زمان بیداری خود را در حالت نشسته بسر می برند. ترکیب دو آیتم شیوه زندگی و شغل کم تحرک که نیاز به نشستن دارد، می تواند سلامت افراد را تحت تاثیر قرار داده و به خطر بیاندازد. انتخاب یک صندلی مناسب اقدامی ضروری و مهم برای جلوگیری از مشکلات جسمی، در افرادی است که بیشتر زمان مربوط به شغلشان در حالت نشسته می باشند.
صندلی با مشخصات زیر را برگزینید
کنترل بخش های مختلف صندلی در حالت نشسته آسان باشد.  
ارتفاع نشیمن قابل تنظیم باشد.  
نشیمن صندلی، به قسمت ران و پشت زانو فشار وارد نیاورد.  
لبه انتهایی جلوی نشیمن، به صورت خمیده به سمت پایین، طراحی و تولید شده باشد.  
شکل تکیه گاه صندلی، با هدف پشتیبانی از کمر مصرف کننده، طراحی و تولید شده باشد.   
چرخ ها برای سطحی که صندلی بر روی آن حرکت خواهد کرد، مناسب باشد.  
دسته های صندلی با حرکت آزاد مصرف کننده به هنگام کار، تداخلی نداشته باشد. 
با امکان تنظیم ارتفاع دسته، زاویه بین بازو  و ساق دست ها، به هنگام قرار گرفتن بر روی دسته های صندلی 90 درجه باشد.  

 

قیمت : 0 ریال