Code: LSE

مشخصات فنی:

صندلی کارشناسی

دسته ها و پنج پر کروم

روکش دسته ها انتگرال

قابل ارائه با مکانیزم کلاجی و تیلت

جک 12 سانتی متری

صندلی کارشناسی LSE،صندلی راحت و کاربردی با ارتفاع پشتی استاندارد که مانع از خستگی کاربر می شود. این صندلی به منظور تنظیم ارتفاع با جک 12 سانتی متری ارائه می شود. 
این صندلی کارشناسی با دو مکانیزم تیلت و کلاجی ارائه میشود. 
در مکانیزم تیلت کاربر پشتی نشیمن صندلی را فقط در دو حالت می تواند قفل کند حالت عمود در هنگام کار و حالت استراحت هنگام رفع خستگی کاربرد دارد.
در مکانیزم کلاجی کاربر این امکان را دارد پشتی را در تمامی حالت ها قفل کند.
فوم به کار رفته در نشیمن این صندلی هم مانند تمام صندلی های این خانواده فوم سرد است و همچنین دسته ها و پنج پر این صندلی کارشناسی از جنس کروم و روکش دسته ها از جنس انتگرال می باشد.

 

قیمت : 0 ریال