Code: AGC

صندلی کنفرانسی

دارای پایه گروم

روکش دسته ها انتگرال

یکی دیگر از صندلی های این خانواده، صندلی کنفرانس AGC . می باشد.این صندلی کوچک بسیار راحت بوده و برای محیط های اداری که با محدودیت فضا مواجه هستند گزینه مناسبی است.

دسته و پایه این صندلی از جنس کروم بوده و مانند دیگر صندلی های این خانواده دسته ها با فوم انتگرال مرغوب، پوشیده شده است.

قیمت : 0 ریال