کسب تندیس و لوح زرین از OFFICE EXPO 2020

دیماه 1398 شرکت آرتمن  موفق به اخذ تندیس و لوح زرین، در نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری OFFICE EXPO 2020 در رسته مبل اداری شده است. این جایزه متعلق به مبل ZAF آرتمن می باشد.